Privacy Statement

Privacy Statement
Ons privacy statement is van toepassing op (het gebruik van) aan Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. verstrekte persoonsgegevens, persoonlijke informatie (mondeling, schriftelijk of digitaal) en alle externe (reclame-)uitingen van Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. waaronder de uitingen via de door Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. beheerde website en de door Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. verstuurde digitale nieuwsbrieven. Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en overeenkomstig met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om de verklaring regelmatig te controleren.

Algemene bezoekgegevens via onze website
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden; informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt, is alleen toegankelijk voor de ontwikkelaars van Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. gebruiken in alle gevallen uitsluitend persoonsgegevens die gebruikers van de website zelf aan Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. ter beschikking stellen. De gebruikers stellen persoonsgegevens ter beschikking door zich op de website aan te melden voor een nieuwsbrief. Naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en eventuele voorkeuren worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Nieuwsbrieven bevatten een link waarmee abonnees zich kunnen afmelden. Abonneebestanden van nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt, behalve aan (één of meer) door ons gecontracteerde partners (zoals bijvoorbeeld makelaars en (onder)aannemers) en/of ingeschakelde externe partijen) in het geval dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de door u gevraagde dienstverlening.

Verwerking persoonsgegevens
Via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op deze site kunnen en/of dienen gebruikers informatie te verstrekken zoals hun naam, voorkeuren en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze site bevat links naar andere websites. Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via de door Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. beheerde website, wilt u inzage hebben in uw persoonsgegevens en/of wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Neemt u dan contact op via e-mailadres info@den-bogerd.nl.

Disclaimer
Onze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. waaronder de uitingen via de door Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. beheerde website en de door Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. verstuurde digitale nieuwsbrieven. Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. behouden zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend hebben gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud daarvan, berust bij Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V. en Den Bogerd Ontwikkeling B.V. tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Bedrijfsgegevens

Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd C.V.

Postadres:
Postbus 4181
5004 JD Tilburg

Bezoekadres:
Kloosterstraat 4
5038 VP Tilburg

Den Bogerd Ontwikkeling B.V.

Postadres:
Postbus 4181
5004 JD Tilburg

Bezoekadres:
Kloosterstraat 4
5038 VP Tilburg

 
 
 
 
Weiland | Den Bogerd


in verkoop
De Lanen

Welkom in Udenhout!

Opgroeien in Brabantse gezelligheid met prachtige natuur om de hoek!