Opgraving uit de Romeinse tijd gevonden


Afgelopen weken heeft er opnieuw een archeologische opgraving plaatsgevonden. Bij de eerdere opgravingen kwamen sporen van diverse boerderijen uit de Midden-Bronstijd (1500 - 1100 voor Chr.) aan het licht. Dit keer stuitten de archeologen van onderzoeksbureau Archol uit Leiden - tot ieders verrassing - op de resten van een grafveld uit de Romeinse tijd. In ondiepe kuilen werden crematiegraven aangetroffen. In enkele graven werden ook aardewerken potten teruggevonden.

De vondst dateert vermoedelijk uit de eerste en tweede eeuw na Christus en zal in een laboratorium nader worden onderzocht. Dat er ook mensen in de nabijheid hebben gewoond, bleek in de laatste week uit de vondst van de paalsporen van een inheems-Romeinse boerderij en van een drieëneenhalve meter diepe waterput. We kunnen stellen dat Den Bogerd op een mooie locatie ligt, die door de eeuwen heen al een geliefde woonplek was.

Opgraving uit de Romeinse tijd gevonden

share:
 
 
 

Laatste nieuws

 
 
 
 
 
 
Weiland | Den Bogerd

Welkom in Udenhout!

Opgroeien in Brabantse gezelligheid met prachtige natuur om de hoek!